350063, . , . , 4 .(861)268-36-84 (861)268-32-84 e-mail: corpus@ksma.ru   
 
 
 
 
 
      
:
:   268-36-84
: 268-32-84
 
     
    
  
 
 
 
 
-  
:   262-97-59
: 268-32-84
     
      
  
 
 
 
 
 
:   268-54-83
:  268-54-83
E-mail: T.Gaivoronskaya@rambler.ru
     
     
  
 
 
 
 
:   268-55-24
:  268-55-24
     
      
  
 
 
 
 
:   268-66-39
:  268-32-84
E-mail: LyashenkoOF@ksma.ru
     
      
  
 
 
 
-  
:   268-36-84
:  268-32-84
E-mail: Corpus@ksma.ru